Header

Steel Strainers

ImageNameMaterialConnectionBuyhf:att:pa_materialhf:att:pa_connectionhf:att:pa_classhf:att:pa_copper-nickel-typehf:att:pa_flange-face-stylehf:att:pa_gradehf:att:pa_manufacturerhf:att:pa_mfg-part-numberhf:att:pa_mil-spechf:att:pa_mil-spec-navy-drawinghf:att:pa_mil-spec-or-navy-drawinghf:att:pa_nipple-lengthhf:att:pa_nipple-widthhf:att:pa_nominal-pipe-sizeshf:att:pa_part-numberhf:att:pa_pipe-variationhf:att:pa_pressure-ratinghf:att:pa_schedulehf:att:pa_sizehf:att:pa_steel-gradehf:att:pa_structurehf:att:pa_stylehf:att:pa_trimhf:att:pa_tube-sizehf:att:pa_valve-typehf:att:pa_variationhf:att:pa_wall-thickness
Steel Flanged Strainer, Duplex, 150 lb
steelflangedcommercial150-lb1-12-in 2-in 2-12-in 3-in 4-in 5-in 6-in 8-in 12-in-2duplex
Steel Flanged Strainer, Simplex, 150 lb
steelflangedcommercial150-lb1-in 1-12-in 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 4-in 5-in 6-in 8-in 10-insimplex
Steel Flanged Strainer, Simplex, 300 lb
steelflangedcommercial300-lb2-in 6-insimplex
Steel Flanged Strainer, Y-Strainer, 150 lb
steelflangedcommercial150-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 2-in 2-12-in 3-in 3-12-in 4-in 5-in 6-iny-strainer
Steel Flanged Strainer, Y-Strainer, 300 lb
steelflangedcommercial300-lb1-12-in 2-in 3-iny-strainer
Steel Flanged Strainer, Y-Strainer, 600 lb
steelflangedcommercial600-lb1-in 1-12-in 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 4-iny-strainer
Steel Socketweld Strainer, Y-Strainer, 1500 lb
steelsocketweldcommercial1500-lb12-in 1-in 1-14-in 2-in 34-iny-strainer
Steel Socketweld Strainer, Y-Strainer, 600 lb
steelsocketweldcommercial600-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 2-in 34-iny-strainer
Steel Threaded Strainer, Y-Strainer, 600 lb
steelthreadedcommercial600-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 2-in 34-in 38-iny-strainer