Header

Flanges

ImageNameMaterialConnectionBuyhf:att:pa_materialhf:att:pa_connectionhf:att:pa_classhf:att:pa_copper-nickel-typehf:att:pa_flange-face-stylehf:att:pa_gradehf:att:pa_manufacturerhf:att:pa_mfg-part-numberhf:att:pa_mil-spechf:att:pa_mil-spec-navy-drawinghf:att:pa_mil-spec-or-navy-drawinghf:att:pa_nipple-lengthhf:att:pa_nipple-widthhf:att:pa_nominal-pipe-sizeshf:att:pa_part-numberhf:att:pa_pipe-variationhf:att:pa_pressure-ratinghf:att:pa_schedulehf:att:pa_sizehf:att:pa_steel-gradehf:att:pa_structurehf:att:pa_stylehf:att:pa_trimhf:att:pa_tube-sizehf:att:pa_valve-typehf:att:pa_variationhf:att:pa_wall-thickness
Aluminum Flange, , , , , , ,
blind butt-weld lap-joint lokring slip-on socket-weld threaded weld-neckflat-faced raised-face5086 6061mil-f-20042 mil-f-20670 none150-lb 300-lbnone schedule-40 schedule-8012-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 38-in 4-in 4-12-in 5-in 6-in 7-in 8-in 9-in 10-in 11-in 12-in-2 14-in 16-in 18-in 20-in 24-in 26-in 28-in 30-in 32-in 34-in-3 36-in 40-in 44-in 48-inb-110 b-110c b-110d unspecified
Bronze Flange, , ,
blind butterfly silbraze threadedflat-faced raised-face810-1385829 ansi-b16-24 mil-f-20042 mil-f-24227 none150-lb 200-lb 250-lb 300-lb 50-lb 700-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 38-in 4-in 4-12-in 5-in 6-in 7-in 8-in 9-in 10-in 11-in 12-in-2 14-in 16-in 18-in 20-in 24-in 26-in 28-in 30-in 32-in 34-in-3 36-in 40-in 44-in 48-inultrasonic-tested undrilled unspecified
Chrome Moly Flange, , , ,
blind slip-on socket-weld threaded weld-neckflat-faced raised-facemil-f-20042 none150-lb 1500-lb 250-lb 600-lb 900-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 38-in 4-in 4-12-in 5-in 6-in 7-in 8-in 9-in 10-in 11-in 12-in-2 14-in 16-in 18-in 20-in 24-in 26-in 28-in 30-in 32-in 34-in-3 36-in 40-in 44-in 48-in
Copper Nickel Flange, , , , , , , ,
blind butt-weld butterfly lap-joint lokring slip-on socket-weld threaded weld-neckflat-faced raised-face7030 9010803-1385992 803-1889897 803-4715319-figure-1a 803-4715319-figure-2a 803-4715319-figure-2c 803-4715319-figure-5a 803-4715319-figure-5c 810-1385992 mil-f-20042 none150-lb 200-lb 250-lb 300-lb 50-lb 700-lbnone schedule-40 schedule-8012-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 38-in 4-in 4-12-in 5-in 6-in 7-in 8-in 9-in 10-in 11-in 12-in-2 14-in 16-in 18-in 20-in 24-in 26-in 28-in 30-in 32-in 34-in-3 36-in 40-in 44-in 48-inbutterfly navy-drilled unspecified
Iron Flange, , , , ,
blind butt-weld slip-on socket-weld threaded weld-neckcompanion flat-faced floor raised-facegalvanized-malleable malleablemil-f-20042 none150-lb 200-lb 250-lb 300-lb 50-lb 700-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 38-in 4-in 4-12-in 5-in 6-in 7-in 8-in 9-in 10-in 11-in 12-in-2 14-in 16-in 18-in 20-in 24-in 26-in 28-in 30-in 32-in 34-in-3 36-in 40-in 44-in 48-in
Monel Flange, , , ,
blind butt-weld slip-on socket-weld weld-neckflat-faced raised-facemil-f-20042 none150-lb 1500-lb 250-lb 300-lb 600-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 38-in 4-in 4-12-in 5-in 6-in 7-in 8-in 9-in 10-in 11-in 12-in-2 14-in 16-in 18-in 20-in 24-in 26-in 28-in 30-in 32-in 34-in-3 36-in 40-in 44-in 48-in
Steel Flange, , , , , , , ,
backing blind butt-weld lap-joint lokring slip-on socket-weld threaded weld-neckmil-f-17823 mil-f-20042 mil-f-20670 none150-lb 1500-lb 250-lb 300-lb 600-lb 700-lb 900-lbnone schedule-40 schedule-8012-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 3-in 3-12-in 38-in 4-in 4-12-in 5-in 6-in 7-in 8-in 9-in 10-in 11-in 12-in-2 14-in 16-in 18-in 20-in 24-in 26-in 28-in 30-in 32-in 34-in-3 36-in 40-in 44-in 48-ina105 cast galvanizedb-110 b-110c b-110d extra-heavy-bore flat-face reducing standard-bore unspecified