Header

Locknuts

ImageNameMaterialConnectionBuyhf:att:pa_materialhf:att:pa_connectionhf:att:pa_classhf:att:pa_copper-nickel-typehf:att:pa_flange-face-stylehf:att:pa_gradehf:att:pa_manufacturerhf:att:pa_mfg-part-numberhf:att:pa_mil-spechf:att:pa_mil-spec-navy-drawinghf:att:pa_mil-spec-or-navy-drawinghf:att:pa_nipple-lengthhf:att:pa_nipple-widthhf:att:pa_nominal-pipe-sizeshf:att:pa_part-numberhf:att:pa_pipe-variationhf:att:pa_pressure-ratinghf:att:pa_schedulehf:att:pa_sizehf:att:pa_steel-gradehf:att:pa_structurehf:att:pa_stylehf:att:pa_trimhf:att:pa_tube-sizehf:att:pa_valve-typehf:att:pa_variationhf:att:pa_wall-thickness
Bronze Threaded Locknut, Standard (STD)
bronzethreadedcommercialstandard-std12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 18-in-2 2-in 2-12-in 34-in 38-in 4-in
Galvanized Malleable Iron Threaded Locknut, Standard (STD)
ironthreadedcommercialgalvanized-malleablestandard-std12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 34-in 38-in
Malleable Iron Threaded Locknut, Standard (STD)
ironthreadedcommercialmalleablestandard-std1-12-in 2-in